Strona główna
   

 

 
Dzis jest: Imieniny :

| Strona główna | Historia | Aktualności | Koła | Projekty | Przyjaciele | Zarząd | Kontakt |

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci W POŁCZYNIE ZDROJU

Szanowni Państwo !

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Połczynie Zdroju jest stowarzyszeniem pozarządowym pożytku publicznego. Towarzystwo jest rzecznikiem praw dziecka, chroni jego prawa, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki rodziców i opiekunów.

Nasz Znak i Motto

                                                                                                                                                                          

Nasze motto to myśl Alberta Schweitzera " Jeśli otrzymałeś czegoś więcej niż inni w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień energii, sukcesów, radosnego dzieciństwa, harmonijnej atmosfery domowej, nie traktuj tego jako oczywiste. Należysz do ludzi szczęśliwych, a zatem powołany jesteś, aby wiele ofiarować innym ..."
.

 

Statut TPD - Cele działania organizacji

CELEM TOWARZYSTWA JEST TROSKA O JAKOŚĆ WARUNKÓW ŻYCIA DZIECKA, JEGO WIELOSTRONNY ROZWÓJ, ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO, PODMIOTOWOŚĆ I GODNOŚĆ, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

1) TWORZENIE SPOŁECZNEGO RUCHU NA RZECZ POMOCY DZIECIOM,
2) PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM ZDROWOTNYM I EKOLOGICZNYM; UPOWSZECHNIANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH,
3) OCHRONA DZIECI PRZED PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEMOCĄ, ZŁYM TRAKTOWANIEM, BEZPRAWNYM WYKORZYSTYWANIEM PRACY DZIECI, DYSKRYMINACJĄ I INNYMI FORMAMI WYKORZYSTYWANIA I KRZYWDZENIA ORAZ POMOC DZIECIOM - OFIAROM WYPADKÓW LOSOWYCH, KOMUNIKACYJNYCH I PRZESTĘPSTW,
4) UPOWSZECHNIANIE PRORODZINNEGO, ŚRODOWISKOWEGO MODELU OPIEKI; ZAPOBIEGANIE WYCHOWYWANIU SIĘ DZIECKA POZA RODZINĄ; PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY POZARODZINNEJ (INSTYTUCJONALNEJ) OPIEKI NAD DZIECKIEM, ŁAGODZENIE SKUTKÓW UBÓSTWA RODZIN WYCHOWUJĄCYCH DZIECI,
5) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA, SWOBÓD OBYWATELSKICH; UPOWSZECHNIANIE SAMORZĄDNOŚCI, SAMOOBSŁUGI, SAMOPOMOCY I WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO DZIECI.

 

   
Świdwin Uzdrowisko Połczyn Połczyn Zdrój
 
Nasze położenie 

           

Od roku 2001 prowadzimy działalność jako Oddział Powiatowy w Połczynie Zdroju. Aktualnie funkcjonuje osiem kół w tym koło Dzieci Niepełnosprawnych. Od wielu lat naszą tradycja jest organizowanie corocznej imprezy integracyjnej "Radość bez granic", w której uczestniczą dzieci z kilku powiatów.

W okresie wakacji letnich i ferii zimowych organizujemy różne formy wypoczynku w miejscu zamieszkania dzieci.

Dzień Matki - spotkanie, życzenia, kwiaty i wiersze dla Mam.

"Skarby Pomorza" to też TPD. Dzieci przedstawiają swoje prace i umiejętności, dostaliśmy maksymalną ilość punktów !

 
Informacje bieżące

 

 

 Wykonanie Strony i serwisy internetowe - Sławomir Suszek